www.bekkenbodem.net

website van de Stichting Bekkenbodem Problemen, de patiëntenorganisatie voor mensen met bekkenbodemproblemen

www.novuqare.nl

website van de makers van de MAPLe apparatuur voor bekkenbodem diagnostiek en bekkenfysiotherapie

www.nvfb.fysionet.nl

website van de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek.

www.nvog.nl

website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

www.bekkenbodemonline.nl

website en app van ProFundum instituut voor bekkenfysiotherapie